Kirkkonummen Lakipalvelut Ky

Ystävällistä, luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen lakipalvelut Ky

Yhteystiedot:
Vernerintie 1 A 6
02430 Masala

Puh. 050 3522 484 

2. Rekisterin nimi

Kirkkonummen lakipalvelut Ky:n nettisivujen.www.kirkkonummenlakipalvelut.fi –yhteydenottorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottorekisteriin talletetaan yhteydenottopyynnön tehneen ilmoittamat tiedot. Tietoja käytetään yhteydenottoon pyynnön tehneen henkilön pyynnön mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröimme yhteydenottorekisteriin vain lomakkeella ilmoitetut tiedot. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitettuja henkilötietoja ei yhdistetä mihinkään muihin tietolähteisiin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne suojataan yleisesti käytössä olevien turvallisten suojauskäytäntöjen mukaisesti.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän ilmoittamaan postiosoitteeseen.

9. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.